Kako donirati

1.Donacija novčanih sredstava

Fizičke i pravne osobe mogu uplatiti donaciju uplatom na žiro račun Dječjeg doma Sv. Ana Vinkovci u svim poslovnicama banaka, FINE, Hrvatske pošte ili putem Internet bankarstva

 

Za DEVIZNE uplate koristite sljedeće podatke:

PRIMATELJ: Dječji dom Sv. Ana Vinkovci
Banka: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb
IBAN: HR9623900011100014809
SWIFT: HPBZHR2X

Svi donatori će dobiti potvrdu o uplaćenoj donaciji na poštansku adresu navedenu prilikom uplate. Potvrda se prilaže godišnjoj prijavi poreza te služi uvećanju neoporezivog dijela primitaka. Prikupljeni podaci se koriste isključivo u svrhu poštivanja pozitivnih financijskih propisa u Republici Hrvatskoj i neće biti dostupni trećim osobama sukladno primjeni odredbi GDPR-a, niti će biti na bilo koji način javno dostupni.

 

2.Donacija građevinskog materijala ili opreme

Ako ste se odlučili za donaciju građevinskog materijala ovdje je pregled potrebnog građevinskog materijala.

 

U cilju realizacije donacije u građevinskom materijalu potrebno dostaviti Odluku o donaciji prema primjeru

 

3.Donacija građevinskih radova ili usluga

Potrebni su slijedeći građevinski radovi i usluge:

  • Elektroinstalaterski radovi
  • Građevinski radovi (pripremni radovi demontaže i uklanjanja)
  • Stolarski radovi
  • Izolaterski radovi
  • Keramičarski radovi
  • Vodoinstalaterski radovi
  • Podopolagački radovi
  • Ličilački i gipserski radovi

Detaljan opis radova prikazan je u Troškovniku radova koji dostavljamo na upit.

U cilju realizacije donacije radova također je potrebno dostaviti Odluku o donaciji.

U slučaju donacije poduzetnika bez obzira na vrstu imovine koja se daruje, uputno je da ovlašteno tijelo društva darovatelja donese odluku o donaciji na kojoj je potrebno naznačiti naziv primatelja – Dječji dom Sv. Ana Vinkovci, iznos sa iskazanim PDVom (ukoliko je poduzetnik u sustavu PDVa) i namjenu darovanja – Projekt Učionica za život.

Prilikom donacije proizvoda, robe ili usluga osim odluke o darovanju, potrebna je i ovjerena pisana potvrda o obavljenoj primopredaji koja sadrži podatke o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta (otpremnica, zapisnik i sl.). Za darovanja dana u novcu bitna isprava je i izvadak sa transakcijskog računa na kojem je vidljiva isplata.

Scroll Up